Οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι τα απαραίτητα «εργαλεία» των παραγωγών, των διακινητών, των εμπόρων γεωργικών προϊόντων κ.λπ. που επιθυμούν να αποθηκεύσουν συντηρώντας τα προϊόντα για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Βεβαίως οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να έχουν κατάλληλες προδιαγραφές, να επιτυγχάνουν τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας και να μπορούν με διάφορες διατάξεις να διαχειρίζονται τα αέρια που προκύπτουν από την αναπνοής των αποθηκευμένων προϊόντων σε όφελος της τελικής ποιότητας.

Οι λόγοι που κάνουν απαραίτητη τη συντήρηση των προϊόντων σε ψυχόμενους ψυκτικούς θαλάμους είναι οι πάρα κάτω:

  • Εξισορροπούν την παραγωγή με τη ζήτηση.
  • Αποθηκεύονται εποχιακές συγκομιδές.
  • Δίνεται η δυνατότητα να καταναλώνονται αγαθά καθ` όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ποσότητα μιας καλλιεργητικής περιόδου.
  • Δίνεται η δυνατότητα να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ κατανάλωσης.
  • Εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες μεταφοράς των προϊόντων ανεξάρτητα από τις αποστάσεις του τόπου παραγωγής και του τόπου κατανάλωσης.

Οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι κατασκευασμένοι από panels διαφόρων διαστάσεων ως προς το πάχος ανάλογα με την αποστολή που εξυπηρετούν.

ψυκτικοί θάλαμοι